Gammalt och nytt. Akropolis med 1970-talsbostäder i bakgrunden.