Göteborg över dagen. Vad är mer signigikativt än två spårvagnar som möts?