Skolavslutning Lemshaga. 24 gr varmt. Vissa hade förberett sig väl.