Johanna och Ingalill har plockat Liljekonvaljer. Så ska det vara den här dagen.