“Johanna & Lina”

Johanna är lektor i musikteori och arbetar som lärare och studierektor vid Kungl. Musikhögskolan. Hennes dotter, Lina, lider av bipolär sjukdom, schizoaffektivt syndrom och borderline personlighetsstörning.